emelieberger

Gå ur Svenska Kyrkan - Spara pengar!

För dig som inte är kristen eller har andra skäl till att stanna kvar som medlem i Svenska kyrkan finns det mycket pengar att spara på att begära utträde. 380.000 stycken svenskar har redan gjort det.

Detta inlägg är inget religiöst uttalande om att du bör träda ur Svenska kyrkan. Det handlar enbart om att många årligen betalar för att vara medlemmar i något dom kanske inte vet om eller vill vara med i och att det finns mycket pengar att spara på att säga upp sitt medlemskap. Mycket mer än du kanske trodde.

"Före år 1996 blev varje svensk automatiskt medlem i den Svenska kyrkan vid födseln. Efter milleniumskiftet har den svenska staten och kyrkan gått skilda vägar. Varje år betalar du cirka 1% i kyrkoavgift, det som tidigare kallades för kyrkoskatt. Hur mycket du betalar exakt varierar mycket beroende på vilken församling du tillhör och vilken årsinkomst du har. Du kan via din senaste deklaration se hur mycket du har betalat och via denna länken kan du lista ut ungefär hur mycket du kommer att betala för år 2007. I genomsnitt betalar du cirka 1% av din inkomst i kyrkoavgift. Det innebär att om du har 300.000 kr i årsinkomst så går 3000 kr till kyrkan. 3000 kr du kan spara in alltså! 3000 kr under, låt oss säga 40 år, ger 120.000 kr. Förutom kyrkoavgiften betalar du en begravningsavgift som i snitt ligger på cirka 0,22% av din inkomst. Denna skatt är dock obligatorisk oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Kyrkoavgiften är en mycket viktig intäktskälla för Svenska kyrkan. Cirka 80% av de totala intäkterna utgörs av kyrkoavgiften via skattsedeln. Hälften av pengarna går till församlingsverksamheten vilket innebär kostnader för präster, gudstjänster, kyrkomusik, barn- och ungdomsverkamhet och diakoni med mera. 25% av kyrkoavgiften går till att sköta begravningsverksamheten och lite drygt 25% går till underhåll och drift av byggnader och lokaler. Resterande del går till stiften och Svenska kyrkans centrala delar." Källa: http://www.finansportalen.se/blogg/2007/10/10/ga-ur-svenska-kyrkan-och-spara-tusenlappar/

Vad innebär det då att inte vara medlem i Svenska kyrkan?

Om du inte betalar kyrkoavgiften har du inte rättighet till en kyrklig vigsel med allt vad det för med sig i präst, organist och vaktmästare med mera. Du har heller ingen rätt att verka till en gudstjänst. Du kan heller inte rösta i kyrkoval. Det är dom viktigaste punkterna. Däremot kan du vid samtal med en präst eller kyrkoherde ändå få tillgång till en kyrklig vigsel. Kyrkan kan vilja ha betalt för det. Dock räcker det med att en av makarna är medlem för att du ska kunna gifta dig kyrkligt. Du har fortfarande rätt att gå på gudstjänster, döpa ditt barn (som då blir medlem i kyrkan) och begravas på en kyrkogård eller allmän gravplats.

Jag har gått ur Svenska Kyrkan och väntar endast på en bekräftelse nu. KOM IHÅG! Om du ska gå ur kyrkan, gör det innan 1 November.

Kommentarer

Laddar kommentarer...
Visa alla kommentarer
Formuläret laddas